หน้าแรก | ล้อทรายมีแกน / ไม่มีแกน Mounted Flap Wheels / Flap Wheels

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - ON.

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - NO.

4" x 1"

(100 x 25 x รู 13 mm.)

FW 41

10" x 1"

(250 x 25 x รู 25 mm)

FW 101

4" x 2"

(100 x 50 x รู 13 mm.)

FW 42

10" x 1.5"

(250 x 38 x รู 25 mm.)

FW 1015

5" x 1"

(125 x 25 x รู 13 mm.)

FW 51

10" x 2"

(250 x 50 x รู 25 mm.)

FW 102

5" x 2"

(125 x 50 x รู 13 mm.)

FW 52

12" x 1"

(300 x 25 x รู 100 mm.)

FW 121

6" x 1"

(150 x 25 x รู 16 mm.)

FW 61

12" x 1.5"

(300 x 38 x รู 100 mm.)

FW 1215

6" x 2"

(150 x 50 x รู 16 mm.)

FW 62

12" x 2"

(300 x 50 x รู 100 mm.)

FW 122

8" x 1"

(200 x 25 x รู 25 mm.)

FW 81

12" x 2.5"

(3000 x 63 x รู 100 mm.)

FW 1225

8" x 2"

(250 x 50 x รู 25 mm.)

FW 82

12" x 3"

(300 x 75 x รู 100 mm.)

FW 123

ล้อทรายมีแกน

ล้อทรายมีแกน

แกน 3 mm.

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - NO.

10 x 20 x 3 MFW 1010
10 x 15 x 3 MFW 1015
15 x 10 x 3 MFW 1510
15 x 15 x 3 MFW 1515
20 x 10 x 3 MFW 2010
20 x 15 x 3 MFW 2015
20 x 20 x 3 MFW 2020
แกน 6 mm.

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - NO.

25 x 10 x 6 MFW 2510
25 x 25 x 6 MFW 2525
25 x 30 x 6 MFW 2530
30 x 10 x 6 MFW 3010
30 x 25 x 6 MFW 3025
30 x 30 x 6 MFW 3030
38 x 10 x 6 MFW 3810
38 x 25 x 6 MFW 3825
38 x 30 x 6 MFW 3830
40 x 10 x 6 MFW 4010
40 x 25 x 6 MFW 4025
50 x 10 x 6 MFW 5010
50 x 25 x 6 MFW 5025
50 x 30 x 6 MFW 5030
63 x 10 x 6 MFW 6310
63 x 25 x 6 MFW 6325
76 x 25 x 6 MFW 7625
76 x 30 x 6 MFW 7630
SIZE พิเศษ

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งซื้อสินค้า

ORDER - NO.

25 x 10 x 3 MFW 2510 A
25 x 15 x 3 MFW 2515 A
25 x 20 x 3 MFW 2520 A
25 x 25 x 6 MFW 2525 A
20 x 20 x 6 MFW 2020 A
20 x 25 x 6 MFW 2025 A
20 x 30 x 6 MFW 2030 A

เบอร์ผ้าทราย : #40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400 สามารถสั่งทำแบบและขนาดที่ท่านต้องการ