หน้าแรก | ผ้าทรายสายพาน / Abrasive Belt

ขนาด

SIZE

เบอร์ผ้าทราย

#24 - #400

10 x 330 mm.  
20 x 520 mm.  
4" x 24"  
4" x 36"  
4" x 48"  
6" x 48"