หน้าแรก | ผ้าทรายม้วนมีแกน / Check Spinding Wheels
แกน 3 mm.

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - ON.

10 x 10 x 3 CWS 1010
10 x 15 x 3 CWS 1015
15 x 10 x 3 CWS 1510
15 x 15 x 3 CWS 1515
15 x 20 x 3 CWS 1520
แกน 6 mm.

ขนาด

SIZE

หมายเลขสั่งสินค้า

ORDER - ON.

15 x 15 x 6 CWS 1515
15 x 20 x 6 CWS 1520
20 x 15 x 6 CWS 2015
20 x 20 x 6 CWS 2020
20 x 25 x 6 CWS 2025
20 x 30 x 6 CWS 2030
25 x 20 x 6 CWS 2520
25 x 25 x 6 CWS 2525
25 x 30 x 6 CWS 2530
30 x 20 x 6 CWS 3020
30 x 25 x 6 CWS 3025
30 x 30 x 6 CWS 3030
สามารถสั่งทำแบบและขนาดที่ท่านต้องการได้